Fridhs är en auktoriserad redovisningsbyrå med lång erfarenhet från de flesta branscher. Vi finns i Karlstad och Sunne med mestadels små till medelstora aktiebolag och enskilda firmor som kunder. Hos oss får du en egen samarbetspartner, en person som alltid är väl insatt i ditt företag. Vi erbjuder även samtalscoachning och kvalificerad konsultation inom ekonomiområdet.

Fridhs Redovisning

En väl uppbyggd ekonomifunktion ger dig som företagare trygghet och bidrar i hög grad till att skapa förtroende hos alla de som är eller kan tänkas bli involverade i din verksamhet. Men det finns ingen universallösning på hur en bra ekonomifunktion ser ut. Många faktorer spelar in och alla företag har olika behov.

Läs mer om redovisning

Fridhs Konsultationer

Från den dagen man börjar fundera på hur man bildar en firma till den dagen företaget är nedlagt eller avyttrat kommer man som företagare ständigt att möta situationer där man är i behov av bra konsultation. Av större eller mindre komplexitet. Från den enkla konteringsfrågan till frågor om utlandsetablering eller företagsöverlåtelse.

Läs mer om konsultationer

Fridhs Samtalscoachning

Som småföretagare vilar ett stort ansvar på ens axlar. Behovet av att prata med en person som inte är känslomässigt involverad i vare sig ditt företag eller din familj kan ibland vara stort. Samtalscoachning hjälper till att se saker i ditt liv på nya sätt och det kan göra underverk med individen.

Läs mer om samtalscoachning

Kontakta mig! Jag berättar gärna hur vi kan hjälpa dig!

Emelie F Sundquist

Emelie F Sundquist
Auktoriserad redovisningskonsult
emelie@fridhs.com
070-897 89 86

Notiser

Fler notiser och nyheter

Referenser

Togemo

Togemo AB har ett brett utbud av positioneringskuddar och andra hjälpmedel för människor med olika funktionshinder. Det norska moderbolaget konsulterade oss när de skulle etablera sig i Sverige. Vi har därför varit med som rådgivare från början och haft förmånen att på nära håll se det svenska bolaget växa och bli väletablerat inom hjälpmedelsbranschen.

Kalaskungen logo
Kalaskungen.com

Kalaskungen.com hjälper tidspressade småbarnsföräldrar att få till superkalas med just sitt barns favorittema! Bolaget är en del i en koncern mot vilken vi genom åren haft flera redovisnings- och konsultuppdrag. Hos Kalaskungen.com är vi behjälpliga med bokslut, årsredovisning och deklarationer samt diverse löpande konsultationer.

Västanå Teater

Västanå Teater driver sin verksamhet i Rottneros som bland annat består av fina barnteaterprojekt och årliga uppsättningar i Berättarladan! Teatern har outsourcat hela sin ekonomifunktion till oss och konsulter från Fridhs arbetar på plats ute hos kunden bestämda dagar varje vecka.

Emelie tipsar Arbetsrum i bostaden

Har du tänkt på att du som företagare kan få avdrag för arbetsrum i din bostad? Kan du motivera att du jobbar hemifrån? Jobbar du hemifrån minst 800 timmar per år? Då har du rätt till avdrag med upp till 4 000 kr i din enskilda firma. Driver du aktiebolag gäller liknande regler men då används inte schablonbelopp – man tar istället husets årskostnad och proportionerar efter rummets yta. Kontakta mig så går vi igenom just dina möjligheter.

Emelie tipsar

Emelie F Sundquist
Auktoriserad redovisningskonsult
emelie@fridhs.com
070-897 89 86

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev

Karlstad
Skårevägen 60
Sunne
Svetsarevägen 3
×