Från den dagen du börjar fundera på hur du bildar en firma till den dagen företaget är nedlagt eller avyttrat kommer du som företagare ständigt att möta situationer där du är i behov av bra konsultation, av större eller mindre komplexitet. Från den enkla konteringsfrågan till frågor om utlandsetablering eller företagsöverlåtelse.

Fridhs har arbetat med konsultation för mindre och medelstora företag i Värmland sedan 1984 och har upparbetat stor erfarenhet inom en lång rad områden; skattefrågor, bolagsbildningar, generationsskiften, överlåtelser, fusioner och Norgeetableringar för att nämna några. I de fall vi behöver kompletterande kunskap inom ett specifikt område samarbetar vi alltid med väletablerade underkonsulter.

Vi har en årlig bokslutsgenomgång för våra kunder där de viktiga frågorna om ägarens privata ekonomi kontra företagets kan tas upp och hållas levande år från år.

Affärer över gränsen
Går du i tankarna om att etablera ditt bolag i Norge? Eller är du norsk företagare och vill in på den svenska marknaden? Vi har stor erfarenhet av ekonomihantering i de fallen. Kom till oss, vi hjälper dig!

Som erfarna och professionella konsulter blir vi gärna en engagerad del i ditt kontaktnät!