Fridhs är en auktoriserad redovisningsbyrå med lång erfarenhet från de flesta branscher. Vi finns i Karlstad och Sunne med mestadels små till medelstora aktiebolag och enskilda firmor som kunder. Hos oss får du en egen samarbetspartner, en person som alltid är väl insatt i ditt företag. Vi erbjuder även samtalscoachning och kvalificerad konsultation inom ekonomiområdet.

Alla medarbetare på byrån är auktoriserade inom FAR:s system för auktorisation av redovisningskonsulter vilket bland annat innebär att vårt arbete och våra rutiner löpande granskas så att vi efterlever Rekos krav. Reko är ett ramverk som syftar till att säkerställa hög kvalitet i varje led i redovisnings- och konsultationsarbetet.

Vi är en fristående byrå men är medlemmar i nätverket Inpact Sweden där vi samverkar med andra byråer genom erfarenhetsutbyte och årliga gemensamma utbildningar. Föreningen ger oss också tillgång till ett värdefullt nätverk av väletablerade branschkollegor både i Sverige och utomlands som vi tryggt kan rekommendera, exempelvis om du planerar att etablera dig i Norge. Förutom det här nätverket jobbar vi också med många välrenommerade underkonsulter.

Tack vare vår långa erfarenhet och vårt starka kontaktnät samt det faktum att vi är en lokal ägarledd byrå så är vi starka. Vi är små nog att kunna erbjuda ett personligt och engagerat samarbete med våra kunder till ett konkurrenskraftigt pris och stora nog att ha den kompetens och de resurser som krävs för att framgångsrikt kunna hjälpa våra kunder med kvalificerade konsultationer.

Vårt mål är att kunna bidra och göra skillnad för dig som företagare och för ditt företag.