En väl uppbyggd ekonomifunktion ger dig som företagare trygghet och bidrar i hög grad till att skapa förtroende hos alla de som är eller kan tänkas bli involverade i din verksamhet. Det finns ingen universallösning på hur en bra ekonomifunktion ser ut. Många faktorer spelar in och alla företag har olika behov. Den första faktorn är du och dina personliga kunskaper och erfarenheter. Tillsammans går vi därför noggrant igenom vilka delar du eller dina medarbetare ska göra och vilka delar vi på Fridhs ska vara behjälpliga med.

Vi rustar ditt företag med en modern och anpassad ekonomifunktion som vi vet håller över tid. Vi hjälper idag många familjer som är verksamma inom jord- och skogsbruksföretag att hantera sin redovisning och sina deklarationer. Vi kan också hjälpa till med överlåtelser, upprättande av testamente, bouppteckning och arvskifte.

Vi erbjuder dig hjälp på samtliga de områden som ingår i det spektra vi kallar ett företags ekonomifunktion; bokföring och periodavstämning med tillhörande skattedeklaration och rapportering till dig som kund, reskontrahantering, leverantörsbetalningar, lönehantering, fakturering, bokslut med årsredovisning eller årsbokslut, deklarationer med mera.

Våra vanligaste tjänster inom redovisning:

Bokföring
Vi utför bokföring med uppdaterade händelser, som du kan se när du vill.

Bokslut
Vid årets slut stänger vi böckerna och tar fram ett bokslut med årsredovisning, som skickas till Bolagsverket, eller i förekommande fall ett förenklat årsbokslut.

Deklaration
Vi sammanställer deklarationen efter lagar och regler och skickar in den i rätt tid.